Իրազեկում․ Ո՞վ պետք է կատարի մահացած անձի վարկային պարտավորությունը և ի՞նչ չափով

ն օրենսգրքի 1184-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ժառանգության դեպքում մահացածի գույքը (ժառանգությունը) անփոփոխ վիճակում անցնում է իր ժառանգներին։

Օրենսգրքի 1186-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ժառանգության զանգվածի մեջ է մտնում ժառանգության բացման օրը ժառանգատուին պատկանող գույքը` ներառյալ դրամը, արժեթղթերը, գույքային իրավունքները և պարտականությունները:

ժառանգատուի մահվան դեպքում նրա ունեցած գույքը, ներառյալ դրամը, արժեթղթերը, գույքային իրավունքները և պարտականությունները, այդ թվում՝ վարկային պայմանագրից բխող պարտավորությունները ժառանգատուի մահվանից հետո վեց ամսվա ընթացքում ժառանգությունն ընդունելու դեպքում փոխանցվում են ժառանգությունն ընդունած ժառանգներին:

Այսինքն, ժառանգատուի՝ մահացածի պարտքերի մարումը կարող է տեղի ունենալ բացառապես վերջինիս պատկանող գույքի հաշվին և դրա արժեքի սահմաններում:

Մանրամասները՝ տեսանյութում․

https://armbloginfo.ru/%d5%ab%d6%80%d5%